Lär känna oss- ett jordnära skogsbolag

Vilka vi är

Vi är ett jordnära skogsbolag som lever och verkar i Jämtland. Skogen är våran arbetsplats och där vi vill vara. Vi håller hög kvalitet på allt vi för och utvecklar verksamheten, såväl som personal och maskiner för att hålla upp till den kvalitet vi vill leverera.

Vi har specialiserad personal såväl som maskiner. Vi tycker det är viktigt att personalen känner en hög autonomi och står därför för kontinuerlig vidareutbildning. Vi är ett företag där man hjälps åt. Vi strävar efter att känna en familjär känsla och tror starkt på frihet under ansvar. Det viktigaste är att man trivs på arbetsplatsen för först då, kan vi leverera ett bra jobb.

Vår vison

Vår vision är att leverera kvalitativa tjänster med nöjda uppdragsgivare.

Vi sätter skogen såväl som personal i första rummet och kompromissar aldrig på naturhänsynen eller hänsynen till vår personal.

Vart vi vuxit från

Dille skog grundades 2015 och vi är  en del i Dille bolagen. Vi startades för att kunna erbjuda elever möjlighet till praktik för skogsmaskinskörning. Sedan utvecklades vi därifrån till att bli inriktat mer på entreprenad och fältarbete.


Ursprungstanken var alltså ett stark och nära samarbete med Dille Gård men sedan blev Dille Skog ett eget bolag inom koncernen, då det börjades fokusera mer på produktion som entreprenörer. Det har dock hela tiden funnits en önskan och ett mål att kunna erbjuda praktik för elever med Dille Skogs maskiner vilket även har skett fortlöpande hela tiden.

 

 

Kontakta oss 

Telefon: 072-200 81 09

E-postadress: tomas.m@dilleskog.se

Adress: Dille 226, 836 95 Ås