Föryngringsarbete
och avverkning


Detta ingår:

En inledande träff med dialog runt skogsägarens önskemål. 

Samt planering av åtgärder i fält och avverkning.

Vill du veta mer?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Vi är miljöcertifierade

PEFC & FSC

 

 

Kontakta oss: 

Telefon: +46 (0) 70 341 54 19

E-postadress: tomas.m@dilleskog.se

Adress: Dille 226, 836 95 Ås