FÖRYNGRINGSAVVERKNING

Din skog har en tidpunkt eller ett åldersintervall då det är moget för föryngringsavverkning.

Detta ingår:

    • En inledande träff med dialog runt skogsägarens önskemål.
    • Planering av åtgärder i fält.
    • Avverkning.

Vill du veta mer?

Adress:
Dille 226, 836 95 Ås

Telefon: +46 (0) 70 341 54 19
E-postadress: peter.falth@dillegard.se

Våra samarbetspartners