FÖRYNGRINGSAVVERKNING

Detta ingår:

    • En inledande träff med dialog runt skogsägarens önskemål.
    • Planering av åtgärder i fält.
    • Avverkning.

Vill du veta mer?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Våra samarbetspartners

Adress:
Dille 226, 836 95 Ås

Telefon: 072 – 2008109
E-postadress: tomas.m@dilleskog.se